REZERVIRAJTE SAD

Detalji kompanije

Detalji kompanije

VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK, hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo
Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik (Grad Šibenik), Republika Hrvatska


Poslovne banke:
Nova hrvatska banka d.d., IBAN: HR2325030071111003943, SWIFT: VBCRHR22
Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT: ESBCHR22

Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978

OIB: 66669628743

KOD: HR-AB-060000978

PDV identifikacijski broj: HR66669628743

Nakon usklađenja temeljni kapital iznosi 10.790.247,00 EUR i podijeljen je na 830.019 redovnih dionica nominalnog iznosa 13,00 EUR.

Turistička agencija 

Turistička agencija VILLA DUBROVNIK d.d. podružnica Šibenik, hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo

Voditelj agencije: Jelena Agić
Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja: Voditelj recepcije i agencijskih poslova

Kontakt turističke agencije: 
mail: reception@dresortsibenik.com
tel: +385 22 331 452, fax: +385 22 246 700

Radno vrijeme turističke agencije: 0:00-24:00

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:
Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb
e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr