X

Check availability and rates

Please complete the details below

UP DOWN
UP DOWN
0 - 4
UP DOWN
5 - 11
UP DOWN
12 - 17
UP DOWN

In case of cancellation or any amendments of your reservation, please contact reservation department at reservation@dresortsibenik.com or +385 22 331 452

X
X

Explore Other D-Resort Otels

D-RESORT / GRAND AZUR

Go Website

View more
MURAT REIS / AYVALIK

Go Website

View more
D-RESORT / GOCEK

Go Website

View more

1. UVOD

Vaša privatnost i zaštita podataka su nam od najveće važnosti. Ova politika privatnosti predstavlja našu izjavu o zaštiti podataka putem koje bismo željeli na transparentan način dati informacije o prirodi, opsegu, svrsi i uvjetima pod kojima prikupljamo, koristimo i obrađujemo osobne podatke, kao i o pravima koja Vam pripadaju kao ispitaniku. Obrada Vaših osobnih podataka će uvijek biti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), kao i hrvatskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Vaša privatnost nam je važna te ćemo učiniti sve što je u našoj moći da je osiguramo.

2. TKO JE VODITELJ OBRADE PODATAKA?

Kao voditelj obrade podataka, D-Resort Šibenik je implementirao brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao sveobuhvatnu zaštitu osobnih podataka koji se obrađuju putem naše internetske stranice i u našim poslovnim prostorima. U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi Vaših osobnih podataka ili naših postupaka vezanih uz zaštitu podataka, slobodno nas kontaktirajte:

D-RESORT ŠIBENIK
Obala Jerka Šizgorića 1
22 000 Šibenik, Croatia
Tel : +385 22 331 452
Službenik za zaštitu osobnih podataka: privacy@dresortsibenik.com

3. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

D-Resort Šibenik prikuplja Vaše osobne i druge podatke, kao što su: Vaši osobni identifikacijski podaci i kontaktni podaci, identifikacijski podaci pravnih osoba i kontaktni podaci, ostale pojedinosti o sklopljenim ugovorima, adresa za slanje pismena i adresa za izdavanje računa, financijske informacije i informacije o plaćanjima, preferencije gostiju, ostale informacije koje se odnose na Vašu rezervaciju, boravak ili posjetu, informacije o vozilima s kojima dođete u D-Resort Šibenik, javno dostupne podatke itd. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, broj putovnice, državljanstvo, adresu, datum rođenja, spol, broj (mobilnog) telefona, e-mail adresu, zanimanje, preferencije vezane uz hranu i način komunikacije, pojedinosti o smještaju i potrošnji, pojedinosti o transportu/putovanju, članski broj, podaci o osiguranju, podaci o kreditnoj kartici i računima te ostale vrste informacija o Vama koje nam odlučite dati ili koje smo obvezni ili ovlašteni prikupiti.

Ponekad prikupljamo informacije o Vama od trećih osoba, kao što su: turističke agencije, pružatelji usluga rezerviranja putem interneta ili drugi vanjski partneri u Vašim turističkim aranžmanima, pružatelji usluga društvenih mreža u skladu s Vašim postavkama na takvim društvenim mrežama, kao i od ostalih trećih osoba koje su na temelju zakona ovlaštene dijeliti Vaše podatke s nama. Navedene podatke koristimo (te ih možemo i pridodati ostalim informacijama koje imamo o Vama) u svrhe i pod uvjetima opisanima u ovoj Politici privatnosti.

4. OBRADA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Obrada Vaših osobnih podataka od strane D-Resort Šibenik temelji se na određenoj zakonitoj osnovi. Pritom u cijelosti poštujemo načelo ograničavanja svrhe, stoga se Vaši osobni podaci prikupljaju za posebne, izričite i zakonite svrhe te neće biti dalje obrađivani na način koji nije u skladu s navedenim svrhama.

Obrada Vaših osobnih podataka nam je prvenstveno nužna kako bismo Vam mogli pružiti usluge koje ste zatražili, odnosno nužna je za izvršenje ugovora s Vama (npr. činjenje rezervacije i obrada uplate).

Nadalje, u određenim smo slučajevima obvezni obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših pravnih obveza (npr. registracija gostiju u sustav e-Visitor).

Osim toga, u slučajevima kad od Vas dobijemo privolu za to, obrađivat ćemo Vaše osobne podatke i u neke druge posebne svrhe, kao što je slanje promotivnih i reklamnih materijala te pružanje personaliziranih usluga.

Nastojimo Vam pružiti najbolju moguću uslugu, stoga određene obrade smatramo našim legitimnim interesom, na temelju postojećeg odnosa s Vama i u skladu s Vašim razumnim očekivanjima. Između ostalog, takav legitimni interes bio bi provođenje dobrovoljnog i jednokratnog ispitivanja zadovoljstva nakon Vašeg posjeta D-Resortu Šibenik, kako bismo razumjeli potrebe naših gostiju i poboljšali naše svakodnevno poslovanje.

Ako imate bilo kakve nedoumice u pogledu svrha u koje obrađujemo Vaše osobne podatke ili želite dobiti više informacija, molimo kontaktirajte nas na privacy@dresortsibenik.com.

5. VAŠA PRIVOLA I ODABIRI

Tijekom postupka prijavljivanja (check-in), omogućujemo Vam da slobodno odaberete npr.:

 • želite li primati marketinške informacije i promotivne ponude koje se odnose na D-Resort Šibenik i naše partnere;
 • želite li da Vam pružamo personalizirane usluge u skladu s Vašim izraženim željama i preferencijama;
 • jeste li suglasni da Vaše osobne podatke dijelimo unutar Dogus grupe (Doğuş Holding A.Ş.), kako bismo osigurali pružanje usluga prilagođenih Vama u svim objektima Dogusa, unutar i izvan EU;
 • itd. (druge moguće legitimne i posebne svrhe obrade, ovisno o razvoju i poboljšanju naših usluga i relevantne poslovne prakse).

Označavanjem odgovarajuće kućice na našem obrascu za privolu, dat ćete potvrdom radnjom Vašu privolu za jednu ili više gore navedenih svrha obrade ("opt-in"). Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju u određenu svrhu strogo su ograničene na one koje su nužne (npr. identifikacijski podaci i email adresa za marketinške svrhe) i/ili one koje ste nam dali kao izraz Vaših preferencija ili zahtjeva (npr. preferencije u vezi hrane ili hotelske sobe).

Imate pravo povući Vašu privolu u bilo koje doba, što međutim neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na Vašoj privoli prije njenog povlačenja. Ako želite ostvariti to pravo i povući svoju privolu, molimo kontaktirajte nas na privacy@dresortsibenik.com.


6. VAŠA PRAVA


Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka, ovlašteni ste na ostvarivanje sljedećih prava:

Pravo na pristup
Imate pravo zahtijevati od nas potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke te daljnje informacije o načinu na koji se oni obrađuju, a osobito – u koju svrhu ili svrhe, koje kategorije osobnih podataka, dijelimo li Vaše podatke s nekime, koliko će dugo ostati pohranjeni itd. Također možete dobiti i kopiju Vaših osobnih podataka za koje je D-Resort Šibenik voditelj obrade.

Pravo na ispravak
Imati pravo zahtijevati ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni, kao i pravo da se dopune Vaši nepotpuni osobni podaci.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav“)
U određenim okolnostima imate pravo zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka, osobito ako oni više nisu potrebni za svrhu radi koje su bili prikupljeni i obrađivani, ako se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili ako povučete svoju privolu na kojoj se obrada isključivo temeljila, a ne postoji ni jedna druga pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka. Međutim, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, nećemo udovoljiti Vašem zahtjevu za brisanje osobnih podataka ako je njihova obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza, ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva te u slučaju drugih propisanih razloga.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zahtijevati da D-Resort Šibenik ograniči obradu Vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, kao što su:

 • tijekom postupka odgovaranja na Vaš zahtjev za ažuriranjem ili ispravkom osobnih podataka;
 • ako je obrada Vaših podataka bila nezakonita, ali ne želite da obrišemo Vaše podatke;
 • u slučaju da više ne trebamo Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali želite da ih zadržimo radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • u slučaju da ste uložili prigovor na obradu koja se temelji na našem legitimnom poslovnom interesu, za vrijeme čekanja na naš odgovor na navedeni prigovor.

U slučaju da ste ishodili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, D-Resort Šibenik će Vas obavijestiti prije nego što takvo ograničenje bude ukinuto i obrada nastavljena.

Pravo na prenosivost podataka
YImate pravo zahtijevati da D-Resort Šibenik dostavi Vama (ili trećoj osobi koju odredite) Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Molimo imajte na umu da se pravo na prenosivost podataka primjenjuje samo na osobne podatke koje ste nam dali, čija se obrada provodi automatiziranim putem i to na temelju Vaše privole ili je obrada bila nužna radi ispunjenja ugovora.

Pravo na prigovor
Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka:

 • koja se provodi za potrebe izravnog marketinga (uključujući izradu profila vezanu uz marketinške svrhe);
 • koja se provodi u statističke svrhe, osim ako je takva obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa;
 • ako se obrada temelji na našem legitimnom interesu, osim ako možemo dokazati da postoje uvjerljivi razlozi za takvu obradu ili moramo obrađivati Vaše osobne podatke u vezi s pravnih zahtjevima.

U slučaju da uložite prigovor na naše marketinške aktivnosti, bez odgode ćemo prestati obrađivati Vaše podatke u tu svrhu.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila
U svom poslovanju, D-Resort Šibenik ne donosi odluke na temelju isključivo automatizirane obrade podataka, uključujući izradu profila, koja bi mogla proizvesti pravne učinke koji se odnose na Vas. Ljudska intervencija/uključenost osoba je uvijek dio našeg postupka donošenja odluka, te ste pozvani izraziti Vaše stajalište o pitanjima koja se odnose na Vas.

Za ostvarivanje bilo kojeg od gore navedenih prava, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate na privacy@dresortsibenik.com. Nakon primitka Vašeg e-maila, dostavit ćemo Vam pisani zahtjev za ostvarivanje prava u vezi Vaših osobnih podataka, kao i sve potrebne upute i dodatne informacije. Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti bez nepotrebnog odlaganja, u pravilu u roku od 30 dana od primitka Vašeg zahtjeva, osim u slučaju izvanrednih okolnosti, o kojima ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Ako imate bilo kakva druga pitanja o našem postupanju s podacima ili o ostvarivanju Vaših prava, slobodno nas kontaktirajte e-mailom na privacy@dresortsibenik.com.

U svakom slučaju, imate pravo uložiti i prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr.

 

7. PRIMATELJI VAŠIH PODATAKA

Prilikom vođenja našeg poslovanja, pružanja usluga koje ste zatražili te kako bismo osigurali usklađenost s našim pravnim obvezama, ponekad dijelimo Vaše osobne podatke s drugim pravnim osobama i tijelima. Navedeno uključuje, ali nije ograničeno na: javna (regulatorna ili vladina) tijela, osobe i odjele unutar D-Resorta Šibenik koji su nadležni za obradu Vaših osobnih podataka, administratore informatičkih sustava, vanjski suradnici za održavanje informatičkih sustava, poslovne partnere koji pružaju određene turističke ili slične usluge na Vaš zahtjev, kao i druge pružatelje različitih usluga i dobavljače koji u naše ime i za naš račun rade na izvršavanju bilo kakvog ugovora.

8. PRIJENOS PODATAKA IZVAN EUROPSKE UNIJE

U skladu sa svrhama opisanima u ovoj Politici privatnosti, Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u treće države izvan EU/EGP za koje Europska komisija ne smatra da su države s primjerenom razinom zaštite osobnih podataka. Konkretno, u određenim slučajevima Vaše osobne podatke prenosimo u Tursku, gdje se nalazi registrirano sjedište društva Doğuş Holding A.Ş. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, za takav prijenos podataka primjenjujemo odgovarajuće mjere zaštite – standardne ugovorne klauzule donesene od strane Europske komisije. Ako želite bilo kakve dodatne informacije o navedenom prijenosu podataka, molimo obratite nam se na privacy@dresortsibenik.com.


9. KOLIKO DUGO ĆE VAŠI PODACI BITI POHRANJENI?

Ozbiljno shvaćamo načela smanjenja količine podataka, ograničavanja svrhe i ograničenog razdoblja pohrane iz Opće uredbe o zaštiti podataka. D-Resort Šibenik zadržava Vaše osobne podatke u vremenskom razdoblju koje je nužno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, obično za vrijeme trajanja određenog ugovornog odnosa i u određenom daljnjem roku nakon njegovog prestanka. Naša interna pravila i rokovi pohrane podataka odražavaju naše legitimne poslovne potrebe, primjenjive zastarne rokove i rokove ostvarivanja pravnih zahtjeva. Nakon isteka primjenjivih propisanih rokova ili kad svrha obrade prestane prestane postojati, Vaši će osobni podaci biti na siguran način obrisani ili anonimizirani.


10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

D-Resort Šibenik primjenjuje različite tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, gubitka, otkrivanja, izmjene ili uništenja, kao i mjere za održavanje Vaših podataka točnima i ažurnima. Naši zaposlenici i vanjski pružatelji usluga s kojima možemo podijeliti Vaše osobne podatke, također su pravno obvezani osigurati povjerljivost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U slučaju da, usprkos svim poduzetim sigurnosnim mjerama, povjerljivost ili dostupnost Vaših osobnih podataka bude na neki način ugrožena, odmah ćemo obavijestiti nadležno nadzorno tijelo i/ili Vas kao ispitanika, u skladu s primjenjivim europskim i nacionalnim propisima.

Jedna od sigurnosno-tehničkih mjera u primjeni je videonadzor koji pokriva određene prostorije i vanjske površine hotela te Vas može snimiti prilikom Vašeg boravka tamo. Svrha videonadzora je isključivo zaštita Vas i Vaše imovine, ostalih gostiju i njihove imovine, naših zaposlenika i naše imovine, a nastale snimke se neće koristiti na nikakve druge načine ili u druge svrhe. Svaki dio objekta pod videonadzorom je jasno označen odgovarajućom naljepnicom te se nastale snimke čuvaju najviše šest mjeseci, u skladu sa primjenjivim zakonskim odredbama.


11. IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

U skladu s izmjenama zakonodavstva, napretkom tehnologije ili naše poslovne prakse, mijenjat ćemo i dopunjavati našu Politiku privatnosti. Takve promjene će biti valjane i u primjeni čim izmijenjena verzija Politike privatnosti bude objavljena na našoj internetskoj stranici, stoga molimo da je provjerite s vremena na vrijeme. Ako odlučimo značajno izmijeniti postojeću Politiku privatnosti, o tome ćemo Vas unaprijed obavijestiti putem e-mail adrese koju ste nam dali.

Ova Politika privatnosti se primjenjuje od 25.05.2018.


Small Luxury Hotels Mr. & Mrs. Smith Signature Preferred Supplier Traveller Made Hotel Partners
<
OK

Koristeći našu web stranicu prihvaćate korištenje kolačića u skladu sa politikom privatnosti i kolačićima. Više.