D-Resort Šibenik jedan je od novih hotela Doğuş Tourism Grupe, u vlasništvu Doğuş Grupe, jednog od najvećih konglomerata u Turskoj. Za više informacija o Doğuş Grupi posjetite http://www.dogusgrubu.com.tr/.